Živali

Avtor: Janez L

Živali

Živali, latinsko Animalia so eno izmed petih kraljestev živih bitij na zemlji. Biološko gledano, sodimo med živali tudi ljudje.

Domena: Eukaryota (evkarionti)

Kraljestvo: Animalia (živali)


Živali, latinsko Animalia so eno izmed petih kraljestev živih bitij na zemlji. Čeravno so se zadnje razvile, so sedaj prevladujoča oblika življenja na zemlji. Tako uspešne so postale zaradi zmožnosti hitrega prilagajanja spremembam v njihovem življenskem okolju in seveda sposobnostjo premikanja. Biološko gledano, sodimo med živali tudi ljudje.

Zoologija je veda, ki znanstveno preočuje živali. Deli se v več ožjih znanstvenih disciplin.

Skupnosti vseh živali na določenem območju, v določenem času pravimo favna.

Živali so evkarionti, kar pomeni, da gradijo evkariontske celice, oziroma evcite. Izjema je le skupina Myxozoa. Živalska telesa, z redkimi izjemami (spužve), diferencirana v tkiva. Živali so heterotrofi, kar pomeni, da za preživetje rabijo prehranjevanje s snovmi nastalimi v drugih organizmih. Tudi po tem se ločijo od rastlin in alg, ki so avtotrofni organizmi. Tudi zaradi načina prehranjevanja imajo živali zmožnost premikanja, vsaj v enem stadiju njihovega razvoja.

Razmnoževanje je večinoma spolno, le nekatere se razmnožujejo tudi nespolno s partenogenezo. Partenogeneza ali jalorodnost je vrsta nespolnega razmnoževanja, kjer pride do razvoja zarodka brez oploditve jajčeca. Primer takšnih živali za katere smo že vsi slišali so listne uši. Se pa pojavlja tudi še pri plazilcih, ptičih, ribah in žuželkah.

Po doslej znanih dokazih naj bi se živali razvile iz bičkastih evkariontov. Najstarejši fosilni ostanki, ki so verjetno živalski, so stari 610 milijonov let. Izvirajo pa iz poznega predkambrija.

Največji razvoj različnih vrst živalskih debel je bil v kambriju pred okoli 542 milijoni let. Poznan je pod imenom kambrijska eksplozija.

O avtorju

Odgovori

Dodaj odgovor