Lovne dobe

Uredba o določitvi divjadi in lovnih dob v 4. členu (lovne dobe) določa, da je divjad dovoljeno loviti v naslednjih lovnih dobah:  

Divjad je dovoljeno loviti v naslednjih lovnih dobah:

 •       srna:
  •   srnjak, lanščak: od 1. maja do 31. oktobra,
  •   srna, mladiči obeh spolov: od 1. septembra so 31. decembra,
  •   mladica: od 1. maja do 31. decembra;
 •       navadni jelen:
  •   jelen: od 16. avgusta do 31. decembra,
  •   košuta: od 1. septembra do 31. decembra,
  •   teleta obeh spolov: od 1. septembra do 31. januarja,
  •   junica, lanščak: od 1. julija do 31. januarja;
 •       damjak:
  •   jelen: od 16. avgusta do 31. decembra,
  •   košuta: od 1. septembra do 31. decembra,
  •   teleta obeh spolov: od 1. septembra do 31. januarja,
  •   junica, lanščak: od 1. julija do 31. januarja;
 •       muflon:
  •   oven, lanščaki obeh spolov in jagneta obeh spolov: od 1. avgusta do 28. februarja,
  •   ovca: od 1. avgusta do 31. decembra;
 •       gams:
  •   kozel, koza, kozliči obeh spolov, enoletni obeh spolov: od 1. avgusta do 31. decembra;
 •       kozorog
  • – kozel, koza, kozliči obeh spolov, enoletni obeh spolov: od 1. avgusta do 31. decembra;
 •       divji prašič
  •   merjasec: od 1. januarja do 31. decembra,
  •   svinja: od 1. julija do 31. januarja,
  •   ozimci in lanščaki obeh spolov: od 1. januarja do 31. decembra;
 •       poljski zajec: od 1. oktobra do 15. decembra;
 •       kuna belica, kuna zlatica: od 1. novembra do 28. februarja;
 •     jazbec: od 1. avgusta do 31. decembra;
 •     lisica: od 1. julija do 15. marca;
 •    rakunasti pes: od 1. avgusta do 31. marca;
 •    šakal: od 1. julija do 15. marca;
 •    navadni polh: od 1. oktobra do 30. novembra;
 •    alpski svizec: od 1. septembra do 30. oktobra;
 •    pižmovka: od 1. januarja do 31. decembra;
 •    nutrija: od 1. januarja do 31. decembra;
 •    fazan: od 1. septembra do 28. februarja;
 •    poljska jerebica (gojena): od 1. septembra do 15. novembra;
 •    raca-mlakarica: od 1. septembra do 15. januarja;
 •    šoja: od 1. avgusta do 28. februarja;
 •    sraka: od 1. avgusta do 28. februarja;
 •    siva vrana: od 1. avgusta do 28. februarja.

 

 

Lovne dobe, določene z Uredbo o določitvi divjadi in lovnih dob (Uradni list RS, št. 101/04 in 81/14)