Na podlagi podatkov o prijavah pojavov oziroma izbruhov APK v Sistem EU za poročanje in obveščanje o boleznih živali (ADNS) je pripravljen tedenski pregled situacije APK 19. 3. 2021.

Legenda:
Zeleni krogi – APK_divji prašiči
Rumeni krogi – APK_domači prašiči

 

 

Vir (http://www.afriskaprasicjakuga.si/razsirjenost/)

O avtorju

Odgovori

Dodaj odgovor