Odvoz povoženih živali s ceste in železnice 12. 8. 2022.

Ker je pri odvozu povoženih prostoživečih živali s cest in železnic prihajalo do težav pri usklajevanju izvajanja postopka je bila sprejeta odločitev, da se zagotovi odvoz teh živali  v okviru javne veterinarske službe, ki se financira iz proračuna RS. Zato bodo v najkrajšem možnem času ustrezno dopolnili in uskladili aktualno zakonodajo sporočajo iz Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Kaj to pomeni za nas lovce?

To pomeni, da od petka 12. 8. 2022 dalje trupla povoženih prostoživečih živali, pri katerih ne obstaja sum bolezni, zbira Veterinarsko higienska služba pri Nacionalnem veterinarskem inštitutu (v nadaljevanju: NVI VHS). Glede prijave povoza in zbiranja tako veljajo pravila, ki so veljala pred 1. 7. 2022 in sicer:

  • Povoz domačih in prostoživečih živali na cestah in železnicah lahko najditelj povožene živali sporoči direktno na številko NVI VHS ali pa povoz prijavi na številko 112.
  • Regijski center za obveščanje nato glede:
    • odvoza trupla povožene živali kontaktira NVI VHS
    • odvzema materialnega dokaza za potrebe evidentiranja izgub divjadi kontaktira lokalno pristojnega upravljalca lovišč
    • Kadar najditelj najde povoženega divjega prašiča najdbo vedno sporoči na številko 112, ki o tem obvesti Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
  • Skladno Zakon o divjadi in lovstvu (ZDLov-1) pa še vedno obstaja pravna dolžnost upravljalca lovišča o evidentiranju izgub.

Z dnem 12. 8. 2022 se preneha uporabljati protokol obveščanja, ki je bil vzpostavljen na podlagi dopisa z dne 1. 7. 2022

 

 

About Author

Leave a Reply

Dodaj odgovor