174 ogledovZakonodaja
0

Naslovljeno vprašanje IRSKGLR (Inšpektoratu RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo)

»Ali obstajajo kakršnekoli zakonske omejitve za uporabo moderatorjev zvoka pri izvajanju lova?«.

Answered question
Dodaj Komentar.
0

Odgovor inšpektorata:

Spoštovani,

z novelo ZOro-1 moderatorji zvoka ne spadajo več pod prepovedano orožje. ZDLov-1 njihove uporabe izrecno ne prepoveduje.

S spoštovanjem!

mag. Jernej Marolt, inšpektor I

Answered question
Dodaj Komentar.
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Napišite vaš odgovor.